>> مروری بر کتاب های تن تن و میلو

>> برخی کتاب های مرتبط با تن تن

>> سایر آثار هرژه

>> دریافت کتاب های یونیورسال (تن تن ، آستریکس و...)
( توجه :  این بخش با تلاش دوست عزیزم سهراب تهیه شده است. کتاب های مورد نظر به صورت اسکن شده و در فرمت
PDF هستند و برای مشاهده آن ها ، نیاز به نرم افزار Adobe Acrobat Reader دارید.)

This website is an unofficial place for Iranian Tintinophils since 2000 by Pooya B
(All tintin Graphics and stuffs are properties of Moulinsart SA)